Make your own free website on Tripod.com

ИЗПИТЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 ЮНИ (понеделник), от 10:00 ч., в бл.1, ауд. 56

Носете портфолиата или курсовите работи!

Не закъснявайте!