Make your own free website on Tripod.com

 

Може да се свържете с мен като ми изпратите e-mail:

  

apamporov [at] gmail.com или

 apamporov [at] yahoo.com

  

скайп адресът apamporov го използвам рядко

 

моля, не ме питайте за мобилния ми номер!

  

и да, най-лесно е да ме намерите  всеки вторник
от 15 до 18 ч. в 
бл.1, ауд. 54  в катедра Теория и история на културата