Make your own free website on Tripod.com

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

•         Марушиакова Е., В. Попов (1993) Циганите в България. София, Клуб 90

•         Пампоров, А. (2006) Ромското всекидневие в България. София: IMIR

•         Томова И. (1995) Циганите в преходния период. София, IMIR


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА


•         Грекова, М. В. Димитрова и др. (2008) Ромите в София. София, Изток-Запад

•         Иванова, Е., В. Кръстев (2013) Циганите/Ромите в България - джендър оттношения 

           Стара Загора, Литера принт

•         Колев, Д., Т. Крумова (2005) Между Сцила и Харибда. В.Търново, Астрта

•         Лиежоа Ж.-П. (1999) Роми, цигани, чергари. София, Литавра

•         Марушиакова Е., В. Попов (2000) Циганите в Османската империя. С., Литавра

•         Марушиакова Е., В. Попов (2007) Studii Romani. Том VІІ. Избрано, С. Парадигма

•         Нунев Й. (1998) Ромското дете и неговата социална среда. София, IMIR

•         Пампоров, А. (2009) Социални дистанции и етнически стереотипи

           за малцинствата в България. София: Институт Отворено общество

•         Пашова, А. (2003) Ромското дете и неговата социализация. Благоевград, ЮЗУ

•         Тилкиджиев, Н., В. Миленкова и др. (2009) Отпадащите роми. София, Отворено общество

•         Тилкиджиев, Н., В. Миленкова и др. (2011) Успелите роми. София, Изток-Запад

•         Томова, И., Я. Янакиев (2002) Етническите отношения в армията. София, IMIR

•         Славкова, М. (2007) Циганите Евангелисти. София: Парадигма


•         Списание Социологически проблеми, специален брой 2008 г.

•         Списание Население, брой 3-4/ 2013 г.