Make your own free website on Tripod.com

образование:

доктор по социология (2006 г.)

магистър по културология (2001 г.)

 

заетост:

доцент в в Института за изследване на обществата и знанието - БАН (от 2014 г. до сега)


главен асистент в Института за изследване на обществата и знанието - БАН (от 2010-2014 г.)


ръководител социологически изследвания в Институт "Отворено общество" - София (от 2007 г. до сега)


н.с. І ст. в Института по социология - БАН (2006-2010 г.)